Küldetés

A budapesti Lengyel Intézet, amely a világon működő Lengyel Intézetek közül az egyik legrégebbi, jelenleg évente mintegy 150 különféle kulturális, művelődési és tudományos programot szervez. Ezeken évente több mint 30 ezer ember jelenik meg az Intézet székházában, s ennek többszöröse vesz részt az Intézet által rendezett külső programokban, többek között olyan rendezvények keretén belül, mint pl. a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a Sziget Fesztivál, a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál.

Fotó: Jerzy Biń

MÚLT ÉS JELEN

A világszerte működő lengyel intézetek közül az egyik legrégebbi alapítású budapesti Lengyel Intézet 2019-ben ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját. Az eltelt évek azonban minden egyes korszakban más-más funkcionális és kommunikációs kihívást jeletettek az Intézet számára. Működését egy Múzeum körúti, 3-helyiségből álló lakásban kezdte meg 1939. május 24-én, s legfontosabb feladatává a II. világháború kitörését követően – történelmi kényszerűségből – a lengyel menekültek támogatása vált. A könyvhiány következtében az Intézet lett egyúttal a lengyel nyelvű könyvek, folyóiratok nem hivatalos szerkesztősége is. A háború után, 1951-ben – egy újabb kulturális egyezmény szellemében – "Lengyel Olvasóterem" néven nyitotta meg kapuit egy a Váci utcában. 1964 májusában ismét új korszak kezdődött az intézmény működésében: Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ néven a Nagymező u. 15-be költözött. A korszerűbb és tágasabb helyiség új lehetőségeket teremtett: az eddiginél nagyobb szerepet kapott a tájékoztatás, szimpóziumok, fórumok és találkozók rendezése, s kivételes elhelyezkedésének köszönhetően az Intézet a budapesti Broadway pezsgő életébe is szervesen bekapcsolódott. A rendszeres, saját székhelyen rendezett programok mellett azonban a külső helyszíneken, más kulturális intézményekkel közös szervezésben megvalósuló események is egyre nagyobb jelentőségre tettek szert. 1994-ben vette fel az intézmény újra a Lengyel Intézet nevet, amely egyben új prioritásokat is jelzett: a kultúrák közötti párbeszéd és párhuzamok felkutatása került előtérbe. Ez az időszak egyúttal alapvető kommunikációs fordulat is az Intézet történetében. Létrejött az Intézet jól beazonosítható és könnyen felismerhető arculata, középpontjában a légies madarat formázó logóval, amelyet a Budapesten élő elismert lengyel grafikus- és plakátművész, Krzysztof Ducki tervezett. A kommunikációs fordulat következő lépése az internet mint kommunikációs felület meghódítása a honlap elindításával 2004-ben. 2010 pedig már az intézet arculati megújulásának éve: a hírportálszerű dinamikus honlap, a letisztultabb formanyelvet követő programfüzet, valamint a Lech Majewski által tervezett új, egységesített logó a Lengyel Intézet új, a kor kommunikációs elvárásainak megfelelő arculati elmei.

KULTÚRA ÉS ISMERETTERJESZTÉS - MÁSKÉPP

Irodalom a metróban

 Az intézmény jelenleg évente több mint 150 különféle kulturális, művelődési és tudományos programot szervez. Bár székhelye Budapesten van, mégis szinte egész Magyarország területén jelen van. Számos intézménnyel együttműködünk több magyarországi városban, melyekhez igyekszünk eljuttatni az itteni kulturális kínálat legalább egy kis szeletét utazókiállítások, speciális könyvtári programok, és egyéb együttműködések formájában. Ezeknek csak a Lengyel Intézet székházában évről-évre több mint 35-40 ezer látogatója van. A kultúraközvetítés módját igyekszünk időről-időre újraértelmezni, és törekszünk megkeresni azokat a csatornákat és eszközöket, amelyekkel a leghatékonyabban sikerül eljuttatni az itteni közönséghez a lengyel kultúra kiemelkedő alkotásait. Ezt az elgondolást követve indítottuk el tavaly év végén nagysikerű plakátkampányunkat, amelynek keretében Zbigniew Herbert, a XX. századi lengyel irodalom egyik legfontosabb szerzőjének verstöredékeivel találkozhattunk egy hónapon keresztül az Az M2-es, M3-as és M4-es metróvonalakon közlekedő szerelvényekben. Lengyel Könyvintézettel együttműködésben létrejött projekt célja az volt, hogy a szervezők közelebb hozzák a minőségi lengyel irodalmat az átlagemberekhez. A szerelvényekben kihelyezett plakátok szerzője Krzysztof Ducki Magyarországon élő lengyel származású grafikusművész.

 


Élő történelem

A múlt és a történelem emlékének ápolását is fontos feladatunknak tartjuk. Arra törekszünk, hogy történelmi örökségünk, kultúránk, hagyományaink maradandó és érzékletes módon juthassanak el a nagyközönséghez és a befogadókhoz. Tavaly a varsói felkelés évfordulóján, egy rendhagyó csatarekonstrukcióval idéztük fel a lengyel nép szabadságért folytatott küzdelmének egyik legtragikusabb és leghősiesebb fejezetét. Az 1944. augusztus 1-jén kirobbant varsói felkelésről és a magyar honvédek felkelőknek nyújtott önzetlen segítségéről  a budapesti Lengyel Intézet izgalmas történelmi újrajátszással emlékezett meg a lengyel állam újjászületésének 100. évében. A lengyel és magyar hagyományőrző csapatok segítségével felidézett látványosság közös történelmünk egy kölcsönösen nagyvonalú és hősies gesztusokban gazdag, mégis kevéssé ismert epizódját tette kézzelfoghatóvá Budapest lakói számára. Természetesen az ilyen rendhagyó akciókon kívül a klasszikus értelemben vett történelmi szemináriumok, filmvetítések, kerekasztal-beszélgetések is helyet kapnak a Lengyel Intézet programkínálatában. Március 7-én a Terror Háza Múzeumban megrendezésre került Ellenállás és hazaszeretet. Rendíthetetlenek a totalitarizmus ellen című történelmi tanácskozással az antikommunista hősök, az elnyomó rendszer ellen harcoló mártírok emléke előtt tisztelgett az Intézet a magyarországi Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja (február 25.) és a lengyelországi Kiátkozott Katonák Nemzeti Emléknapja (március 1.) alkalmából. Ősszel nagyszabású programsorozattal emlékezünk meg a II. világháború kirobbanásának 80. évfordulójáról, és a lengyel-magyar barátság történetének egyik legfontosabb fejezetéről, a több tízezer -civil és katonai- lengyel menekült  Magyarországra érkezéséről.


 

 

SZÍNES, INTERAKTÍV TÁRLATOK

A PLATÁN Galéria a XX. és XXI. század fordulóján született, a budapesti Lengyel Intézet fennállásának 60. évfordulóján. Lengyelország és Magyarország képzőművészei között már a hatvanas években kialakult egyfajta intenzív alkotói párbeszéd, különleges szimpátia. A felélénkülő érdeklődés és alkotói összefogás következtében több lengyel témájú kiállításra is sor került a ’70-es években. Így a Platán Galéria ennek a hagyománynak a folytatásaként tűzte ki céljául e két rendkívül gazdag örökségű, folyamatosan megújuló és fejlődő, innovatív alkotói irányvonalakat mutató kultúra közötti kapcsolat ápolását és erősítését. A galéria 1999. november 5-én nyitotta meg kapuit NAPLÓ-IN MEMORIAM PÉTER GÉMES (1951-1996) címet viselő kiállításával. Azóta az Adrássy út 32. szám alatt található kiállítóhelység évente számos lengyel és magyar képző-, iparművészeti tárlattal, installációval, videó-prezentációval, performanszokkal, csoportos és egyéni kiállítással és egyéb interaktív programmal várja a látogatókat. Együttműködünk a legrangosabb lengyel, illetve magyar művészeti központokkal, műhelyekkel, galériákkal és múzeumokkal.

Időről-időre egy-egy rendhagyó, hosszú távú kezdeményezéssel frissítjük fel a kiállítóhely működését. Így került sor a 2007-ben beinduló, s két éven keresztül működő „Mű-vész Pince prezentációira” a Platán Galéria kulturális célokra eddig fel nem használt pincéjében. A programsorozat alapkoncepciója az volt, hogy egy olyan alternatív kiállítóhelységet kínáljunk, mely lehetőséget nyújt azon „pályakezdő” fiatal alkotók bemutatkozására, akiknek egyáltalán nem, vagy csak kevés alkalmuk volt eddig szélesebb közönség előtti prezentációra.  A helyszín dinamikáját a kéthetes turnusokban cserélődő csoportos, illetve egyéni kiállítások és a hozzájuk minden esetben kapcsolódó társrendezvények (fiatal írók és költők felolvasóestje, szakmai beszélgetések a kiállított művészek részvételével, kísérleti- és rövidfilm vetítések, divatbemutatók, koncertek stb.) biztosították. A közel két éves projekt keretében, mintegy 5 csoportos kiállításnak adott helyet a Pince, és 24 egyéni alkotó mutathatta be munkáit. Másik fontos programciklus volt a „PÁRbeszéd”-sorozat, mely egy magyar és egy lengyel alkotó közös kiállításával kezdeményezett diskurzust a művészek között. A Platán Galéria új programsorozatot indított el 2010 februárjában, melyben a kiállítások közötti egyhetes szünetben az előadóművészet kap teret. Minden alkalommal egy-egy felkért magyar alkotó élhet a lehetőséggel, hogy a galéria terét és környezetét játéktérré alakítsa. A „Művészet kilátással” sorozatban a szervezők a kísérletezésre helyezik a hangsúlyt és az alkotókat arra ösztönözik, hogy ebben a nem színházi térben helyspecifikus akciókat, rövidebb- hosszabb performanszokat dolgozzanak ki. Nem cél egészestés előadások bemutatása, helyette azt szeretnék, hogy a közönség bátor és izgalmas kísérleteket láthasson, s adott esetben a felkért alkotót új oldaláról ismerhesse meg.

MÉG TÖBB IRODALOM

A Lengyel Intézet kiemelten fontosnak tartja, hogy évről-évre mind több lengyel irodalmi alkotás juthasson el a magyar olvasóközönséghez. Munkánkkal segítjük a magyarországi illetve lengyel könyvkiadók, az alkotók, műfordítók és irodalmi fórumok közötti kapcsolattartást, hozzájárulva ezzel a kortárs lengyel irodalom legfrissebb alkotásainak és fiatal elsőkönyveseinek bemutatkozásához, esetenként lengyel irodalmi klasszikusok újrakiadásához. Évente jelen vagyunk a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, láthatóvá téve és összegyűjtve a felbecsülhetetlen értékű fordítói munka következtében megszülető éves könyvtermést, csakúgy mint a legfrissebb lengyel könyvújdonságokat. 

A LENGYEL FILMMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGI PROMÓCIÓJA

A budapesti Lengyel Intézet kiemelten fontosnak tartja a lengyel filmművészet magyarországi promóciójának ügyét. Nagy hangsúlyt fektetünk rá, hogy a lengyel filmtermés legújabb alkotásai jelen lehessenek a különböző magyar fesztiválokon, filmszemléken, vagy épp az itteni televíziós csatornák műsorán. Annak ellenére, hogy a lengyel mozgókép jelenlegi helyzetét nem lehet összehasonlítani a ’60-as, 70’-es évek filmművészetének aranykorával, mégis fontosnak tartjuk, hogy évről évre átfogó képet adhassunk a kortárs lengyel film történetének alakulásáról.

A Lengyel Intézet egyik legsikeresebb állandó projektje, az 1994 óta Budapesten, illetve más városokban megrendezésre kerülő Lengyel Filmtavasz, mely a legfrissebb lengyel filmtermést legjavát mutatja be évről-évre a magyar közönségnek. A filmbemutatókhoz rendszerint egyéb érdekes attrakciók is társulnak, híres alkotók lengyel animációs-, illetve rövidfilmjei, dokumentumfilmek, vagy épp filmvászonról felcsendülő jazzmuzsika. A Lengyel Filmtavasz mára már betagozódott Budapest kulturális életébe, és kiemelt népszerűségnek és látogatottságnak örvend a nemzetiségi filmhetek sorában. Ezt támasztja alá az is, hogy sok esetben egy-egy szemle keretében bemutatott film olyan pozitív fogadtatásra talál, hogy vetítési jogát azonnal megvásárolja valamely televíziós csatorna.

A Lengyel Intézet másik ciklikus filmes rendezvénye a lengyel és történelem szakos hallgatók számára meghirdetett filmes szeminárium. Az elmúlt kilenc évben a Magyar Nemzeti Filmarchívum, valamint más budapesti kulturális intézetek közreműködése jóvoltából jónéhány féléves kurzus kerülhetett megrendezésre. Ezek közül a legnépszerűbbek a Szigorúen ellenőrzött filmek, A lengyel színészek magyar filmekben, Lengyel irodalmi adaptációk, Történelem a filmvásznon, A nemzeti identitás kezdetei, Azok az őrült hatvanas évek..., valamint a Lengyel kortárs színház: klasszikusok és újítók (TVP Színház) címet viselő szemináriumok voltak.

A lengyel filmművészet átfogó magyarországi promóciója mellett, fontos megemlíteni, hogy az Intézet támogatja a magyar filmes és újságíró szakma, kritikusok és disztribútorok lengyelországi látogatását, mely hozzájárul a magyar szakemberek olyan rangos eseményeken való részvételéhez, mint a Lengyel Játékfilm Fesztivál, a Krakkói Filmfesztivál, vagy épp az Era Nowe Horyzonty, ahol sokszor egy-egy alkotás olyannyira felkelti valamely televíziós társaság érdeklődését, hogy a csatorna megvásárolja a film vetítési jogát.

Együttműködünk továbbá az olyan rangos magyarországi filmfesztiválokkal, mint a Titanic, Mediawave, Cinefest, Aniloque, EUShort, Busho, valamint egyszeri filmes rendezvényekkel.

ZENE – SZÍNHÁZ –TÁNC 

Évente többtucat komoly- és könnyűzenei programot szervez a Lengyel Intézet, mely által lehetőség nyílik arra, hogy újító szellemiségű, friss és lendületes formációk mutatkozhassanak be a magyar közönségnek az ország legrangosabb fesztiváljain. Rendszeres együttműködő partnerei vagyunk olyan ciklikus rendezvényeknek, mint a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a Mediawave Fesztivál, valamint színvonalas zenei szemléknek, mint a Sziget Fesztivál, az EuroMed Music Fesztivál, UH Fest, Lamantin Jazz Fesztivál, MOL Budapest Jazz Fesztivál, Debreceni Jazz Fesztivál, Nagykanizsai Jazz Fesztivál,  Szentendrei Nyári Fesztivál. Rendszeresen együttműködünk a budapesti kulturális élet olyan kiemelt helyszíneivel, mint a MÜPA, Trafó, Millenáris Park, A38, Gödör, de ugyancsak nagy hangsúlyt fektetünk rá, hogy a programok a romkocsmák, alternatív szórakozóhelyek és klubok mellett, nagyobb tömegekhez is eljuthassanak, ezért. A Lengyel Intézet szívesen támogat mindenfajta alternatív, illetve civil kezdeményezést, mely újszerű szemszögből kívánja bemutatni a lengyel kultúrát. Az innovatív projektek közül mindenképp említésre méltó a KéM Csoport által szervezett Lengyel Együttesek Szemléje (LESZ) programsorozat, mely a lengyel zenei szcéna legújabb felfedezettjeit mutatta be a magyar közönségnek országszerte. Az intézmény hetvenéves fennállása óta számos világhírű lengyel előadót látott már vendégül, köztük Tomasza Stańko, Zbigniew Namysłowski, Piotr Anderszewski, Adam Pierończyk, Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Leszek Możdżer, Michał Urbaniak, Krzysztof Knittel, Urszula Dudziak, Janusz Muniak, Krzysztof Ścierański, Nigel Kennedy, Jarosław Śmietana, Bernard Maseli, Tomasz Szukalski, Piotr Wojtasik, Piotr Baron, Krzysztof Popek, Paweł Kowalski, Zygmunt Krauze, Marcin Dylla, illetve olyan zenekarokat és együtteseket mint a NOSPR, Symfonia Varsovia, Filharmonia Pomorska, Orkiestra Beethovena, SBB, Sarakina, Żywiołak, Pink Freud, Motion Trio, Kroke, Cracow Klezmer Band, Warsaw Village Band, Trebunie Tutki, Mitch & Mitch, Miloopa, Orange The Juice és számos más kiváló zenei formáció.

A zenei fesztiválok mellett egyéb színházi, ill. táncfesztivállal is együttműködik az Intézet. Több alkalommal voltunk jelen az Orkesztika Alapítvány által 2000 óta rendszeresen megrendezésre kerülő SzólóDuó Táncfesztiválokon, együttműködtünk a Monotánc Fesztivállal, a Gesztus Fesztivállal, valamint az L1 Kortárs Táncfesztivállal. Számos színházi társulat, köztük a legendás a varsói Teatr Studio, és Teatr Rozmaitości, a Jerzy Grotowski Központ színházaként működő Teatr ZAR, a Varsói Nemzeti Színház, a krakkói Narodowy Stary Teatr, a legnicai Teatr Modjeska, a radomi Teatr Powszechny, a gdanski Balti Opera, a bydgoszczi Teatr Polski, a Teatr Ósmego Dnia, a Teatr Bióro Podróży, az Aurea Porta, a wroclawi Teatr Współczesny, a Teatr Węgajty,  az Akademia Ruchu, a Teatr Bretoncaffe, a varsói Teatr Montownia, a Teatr Strefa Ciszy, a Komuna Otwock is bemutatkozhatott a magyar közönségnek olyan nívós, ciklikus rendezvények keretében, mint a Kortárs Drámafesztivál, a MEZZO Operaverseny és Fesztivál, a Bárka Nemzetközi Színházi Fesztivál, a Budapesti Tavaszi Fesztivál vagy a Budapesti Őszi Fesztivál.